Skip to content

Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

Doeleinden
Als je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, deel je een aantal persoonsgegevens en mogelijk wat bedrijfsinformatie bij de toelichting op jouw (aan)vraag met ons. We verzamelen deze informatie alleen, zodat we contact met je kunnen opnemen.

Vertrouwelijkheid
Deze gegevens behandelen we strikt vertrouwelijk en zullen we niet aan derden verstrekken. Wanneer de aanvraag resulteert in het uitwerken van een onderzoeksvoorstel en het uitvoeren van een opdracht, zijn onze gedragsregels zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van toepassing. Alle informatie, die in het kader van een briefing en/of opdracht door jou aan Delta Marktonderzoek wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Delta Marktonderzoek verplicht zich tot geheimhouding hiervan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook als Delta Marktonderzoek informatie ontvangt en ons onderzoeksvoorstel niet resulteert in een opdracht.

Gedragscodes en privacy richtlijnen
Delta Marktonderzoek houdt zich volledig aan de Gedragscode voor Marktonderzoek en Statistiek en aan de bepalingen van de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode. Ook volgen we de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens strikt.

Beveiliging
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te vermijden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Delta Marktonderzoek. Zie onze homepage voor de contactgegevens.

Aanpassen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.