Skip to content

Haalbaarheidsonderzoek

Home / Productonderzoek / Haalbaarheidsonderzoek

Wat is haalbaarheidsonderzoek? Haalbaarheidsonderzoek is onderzoek dat wordt uitgevoerd om het marktpotentieel te bepalen van een bepaald productidee. Is het levensvatbaar en de moeite waard om in te investeren? Met haalbaarheidsonderzoek toets je niet alleen in hoeverre het idee aanslaat bij de doelgroep en wat ze bereid zijn te betalen. Minstens zo belangrijk is analyse van de positie van het nieuwe idee ten opzichte van de bestaande concurrentie.

Waarom? | Met haalbaarheidsonderzoek het marktpotentieel bepalen van nieuwe ideeën

Het belang van haalbaarheidsonderzoeken mag niet worden onderschat. Haalbaarheidsonderzoeken helpen namelijk om belangrijke beslissingen te nemen op basis van feiten en cijfers, in plaats van op basis van aannames en onderbuikgevoel. Door middel van haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de levensvatbaarheid van een nieuw productidee voordat er veel tijd en geld wordt geïnvesteerd.

Concrete cijfers over de reacties van consumenten op een nieuw productidee zijn relevante input voor business cases en maken het nemen van een go/ no go beslissing makkelijker. Met inzicht in wat de consument vindt van het nieuwe idee ben je ook beter in staat om de marketingactiviteiten nauwgezet af te stemmen op wat de consument wil. Een kleine aanpassing in de online content of de prijsstelling kan een groot verschil maken in de marktkansen.

Door de haalbaarheid van een idee grondig te onderzoeken voordat het verder uitgewerkt en geïmplementeerd wordt, kunnen bedrijven potentiële problemen en uitdagingen identificeren die anders over het hoofd worden gezien. Het kan de kans op succes aanzienlijk vergroten en het verschil betekenen tussen een winstgevend project en een financiële ramp.

Wat? | Succes vergroten door identificatie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

Haalbaarheidsonderzoek kun je zien als een soort SWOT-analyse. Het is een krachtige methode om de interne en externe omgeving van het productidee te analyseren. Gebruik makend van het SWOT-framework identificeer je de sterke en zwakke punten van het idee. Tevens breng je de kansen en bedreigingen in kaart door de vergelijking met het huidige concurrentie-aanbod.

Via invulling van het SWOT-framework kan haalbaarheidsonderzoek de volgende voordelen opleveren:

 • Identificatie van sterke en zwakke punten | Via conceptevaluatie krijg je een duidelijk beeld van de sterke punten van het productidee, waarop je kunt voortbouwen en de zwakke punten die moeten worden verbeterd.
 • Identificatie van kansen en bedreigingen | Door de externe factoren te analyseren, kun je kansen identificeren waarop je kunt inspelen en bedreigingen die je moet vermijden of beperken.
 • Ontwikkeling van strategieën | Door de informatie uit de SWOT-analyse te gebruiken, kun je marketingstrategieën ontwikkelen die zijn gebaseerd op de sterke punten van het productidee en die inspelen op de kansen in de omgeving.
 • Verbetering van de prestaties | Door de zwakke punten van een productidee te identificeren en hieraan te werken, kan het marktpotentieel verbeterd worden en is de kans op succes groter.

Hoe? | Via kwantitatief onderzoek cijfermatig inzicht voor solide marketing beslissingen

Bij het haalbaarheidsonderzoek, dat Delta Marktonderzoek uitvoert, focussen we ons op de externe kant, namelijk onderzoek onder de beoogde doelgroep. Voor het vergaren van de benodigde marktcijfers voor de business case voer je idealiter kwantitatief, online onderzoek uit. Kwantitatief onderzoek is de aangewezen aanpak om zowel de huidige wensen, behoeften en koopgedrag van de doelgroep in kaart te brengen, als het marktpotentieel van concepten te bepalen. Online onderzoek is de meest kosten-efficiënte methode om al deze gegevens te verzamelen.

Extern haalbaarheidsonderzoek over nieuwe productideeën is feitelijk een combinatie van allerlei deelonderzoeken in één vragenlijst. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Doelgroep analyse | Ten aanzien van de productcategorie, waartoe het nieuwe productidee behoort, helpt een doelgroep analyse bij het begrijpen van de behoeften, de interesses en het huidige productgebruik van de doelgroep.
 • Concurrentie analyse | Inventariseren hoe de doelgroep staat tegenover het bestaande aanbod – merkbekendheid, overweging, koopgedrag – biedt inzicht in de concurrentiepositie van het productidee.
 • Concepttest | Bij onderzoek naar concepten leggen we een beschrijving of visualisatie van het productidee voor aan de doelgroep, met de vraag om feedback te geven over het concept, zoals hun eerste indrukken, interesse, aankoopintentie en suggesties voor verbetering. Door middel van de concepttest kun je bepalen:
  • of het concept aantrekkelijk en relevant is voor de doelgroep;
  • of het concept voldoende onderscheidend is ten opzichte van concurrenten;
  • of de prijs en waarde-propositie van het concept in lijn zijn met de verwachtingen van de doelgroep;
  • of het concept de juiste functies en kenmerken bevat om aan de behoeften van de doelgroep te voldoen;
  • of er aanpassingen nodig zijn voordat het concept definitief wordt gelanceerd.
 • Prijsonderzoek | In het prijsonderzoek gedeelte richten we ons op het toetsen van de beoogde prijsstelling en het bepalen van de acceptabele prijsrange. Hierbij maken we gebruik van de Prijsmeter van Van Westendorp. Dit is een beproefde methode om de prijsbeleving van het productidee in kaart te brengen. Doordat de Prijsmeter slechts vier vragen omvat, is het makkelijk in te passen in het haalbaarheidsonderzoek, zonder respondenten te veel te belasten en te overvragen. De combinatie van een concepttest en prijsonderzoek maakt het mogelijk om business cases en scenario’s door te rekenen voor het bepalen van de financiële haalbaarheid.

Antwoorden op deze en andere vragen vormen relevante input voor de invulling van het SWOT-framework, op basis waarvan je het marktpotentieel kunt bepalen van het nieuwe productidee.

Eindresultaat | Aanscherping van de marketing activiteiten betaalt zich uit.

Dankzij haalbaarheidsonderzoeken heb je een helder beeld van de sterktes en zwaktes van het nieuwe productidee; en kun je concrete beslissingen nemen over hoe het aanbod te versterken. Met een duidelijk inzicht in de concurrentiepositie weet je aan welke knoppen je moet draaien om de marktkansen te vergroten. Haalbaarheidsonderzoek loont! Lees meer over de toegevoegde waarde van deze onderzoeksmethode in onze The Park Playground case over de expansie van een innovatief groepsuitje.