Skip to content

Viva la rapportage-revolution!

Viva la rapportage-revolution!

De informatiedichtheid in onze maatschappij is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Per dag krijgen we busladingen informatie naar ons hoofd geslingerd. Van een vollopende zakelijke mailbox met droge teksten en ellenlange rapportages tot een constante stroom updates via sociale media. Het filmpje van PAPERmagazine.nl illustreert hoeveel informatie en hoeveel woorden we per dag te verwerken krijgen:

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de snelheid waarmee informatie geconsumeerd wordt, is toegenomen. Berichtgeving lijkt zich te hebben aangepast aan deze ontwikkeling. Berichten zijn korter en bondiger. In ons drukke leven hebben we ondertussen te weinig tijd voor uitvoerige verhalen. Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook invloed op de manier waarop er met marktonderzoek en onderzoeksresultaten omgegaan wordt. Des te meer reden om rapportages te revolutioneren!

Weg met irrelevante resultaten!

Rapporten zouden in de loop der jaren logischerwijs eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt hebben als berichtgeving. Tijdens de drukke dagelijkse werkzaamheden is er geen tijd meer om traditionele PowerPoint-rapporten met een zee aan bar charts door te akkeren. Als het goed is, kan er dankzij onderzoek kort en krachtig antwoord gegeven worden op onderzoeksvragen, zodat de opdrachtgever weer door kan. Gebruik het pyramide principe van Barbara Minto, om focus en structuur aan te brengen. Onderzoeksresultaten die niet bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen, horen wat mij betreft niet thuis in rapportages. Het gaat om de speld, niet om de hooiberg.

Rapportage

Weg met complexe rapportages!

Niet iedereen die een rapport onder ogen krijgt of met onderzoeksresultaten aan de slag gaat, is een doorgewinterde onderzoeker. Waarom hen niet tegemoet komen en rapporteren op een manier die voor iedereen eenvoudig en efficiënt te behappen is? Zoals onze tailor made dashboards, die in één oogopslag duidelijk maken of het de moeite waard is om een conceptidee in productie te nemen. Als onderzoeker zorg je ervoor dat het onderzoek zorgvuldig en correct uitgevoerd wordt. Dat hoeft niet als een complexe of versleutelde boodschap door te galmen in het hele onderzoeksrapport. Less is hier definitely more.

Weg met slaapverwekkende bar charts!

In de strijd om schaarse aandacht speelt de vormgeving van informatie een belangrijke rol. Aantrekkelijk vormgegeven informatie zal eerder gelezen worden dan een saaie, lange lap tekst of een parade van saaie bar charts. Een visueel aantrekkelijke rapportage wordt eerder gelezen, maar ook eerder gedeeld met collega’s. Dat levert in één klap een positieve bijdrage aan het gebruik van de onderzoeksresultaten. De evolutie van datavisualisatie is niet gestopt bij de ontwikkeling van de bar chart. Van die ontwikkeling mag absoluut meer geprofiteerd worden. Niet voor niets is Information Design een specialistisch master-programma aan Design Academy Eindhoven. Het gaat niet alleen om de boodschap, maar ook om de manier waarop je die boodschap verpakt.

Aan het einde van mijn beoogde rapportage-revolutie wordt er geen irrelevante informatie meer gerapporteerd; kan iedereen overweg met onderzoeksresultaten, wordt er geen overdaad aan bar charts meer gebruikt en is er niemand meer die om een traditioneel rapport vraagt. Maar hoe komen we daar? Ik geloof dat een hoge mate van visueel rapporteren en het gebruik van infographics het tij kan keren. De volgende keer meer over infographics en onderzoeksresultaten. Viva la rapportage-revolution!

Wil je onderdeel worden van de revolutie of verder discussiëren over het onderwerp? Ik hoor graag van je!