Skip to content

Airios case: internationaal conceptonderzoek resulteert in optimaal productontwerp

Home / Cases

Airios case: internationaal conceptonderzoek resulteert in optimaal productontwerp

Airios ontwerpt, ontwikkelt en produceert elektronica voor ventilatiesystemen in woningen. Airios streeft ernaar om de wereld gezonder te maken met state-of-the-art klimaatbeheersings- en besturingssystemen voor de woningbouw. Door continue nieuwe oplossingen te bedenken voor gezonde en veilige lucht binnenshuis, dragen zij bij aan een zo comfortabel en gezond mogelijk binnenklimaat.

“Welk productontwerp slaat internationaal het beste aan?”

Eén van die productinnovaties van Airios is een nieuw bedieningssysteem voor het beheersen van de luchtkwaliteit en comfort in huis. Via het centrale bedieningspaneel kan niet alleen het mechanische ventilatiesysteem beheerd worden voor de kwaliteit, maar ook de CV-ketel en de warmtepomp voor het comfort. Ook biedt het innovatieve bedieningspaneel inzicht in bijvoorbeeld het energieverbruik en de CO2 niveaus. Daarnaast kan de bewoner per kamer de temperatuur en het ventilatieniveau instellen. Daarvoor zijn er naast het centrale bedieningspaneel, de Ivy Home, nog twee panelen ontworpen die de reeks completeren: Ivy Room en Ivy Sense.

Voor dit nieuwe bedieningssysteem heeft Studio Mango, een product ontwikkelingsbureau, verschillende ontwerpen ontwikkeld voor het bedieningspaneel. Het betreft drie verschillende designrichtingen, die met name qua design / look & feel van elkaar verschillen. Aan Delta Marktonderzoek de vraag om via een internationaal conceptonderzoek in Italië, Polen en Nederland inzicht te verschaffen in het optimale productontwerp.

Met behulp van een bewezen methode voor conceptonderzoek…

Delta Marktonderzoek voert al vele jaren concepttests uit en heeft daarmee een onderzoeksmethode ontwikkeld die z’n meerwaarde in uiteenlopende productcategorieën heeft bewezen. Met behulp van kwantitatief onderzoek brengen we aan de hand van een aantal KPI’s de algehele beoordeling van productideeën in kaart. Met onder meer: in hoeverre zijn ze interessant, relevant, vernieuwend, duidelijk en geloofwaardig? En wat is de koopintentie? Met een aantal verdiepende vragen over elk concept bieden we tevens een kwalitatief inzicht in de pluspunten en verbeterpunten.

Bij het internationale conceptonderzoek voor Airios gaat het om de beantwoording van de volgende twee hoofdvragen. Enerzijds: hoe wordt het concept als geheel beoordeeld in de drie Europese landen? Anderzijds: welke designrichting en welk type bedieningspaneel heeft de meeste kans van slagen?

…is een snelle start mogelijk, maar blijft een goede conceptbeschrijving essentieel…

Hoe een productconcept wordt uitgelegd aan de respondenten – in woord en beeld – is cruciaal. Teksten moeten zo kort en krachtig mogelijk zijn en voor iedereen te begrijpen (jip-en-janneke taal). De conceptbeschrijving moet in een paar zinnen aan de respondent duidelijk maken welke voordelen (benefits) het nieuwe product biedt: what’s in it for me? Minstens zo belangrijk is het aan de hand van een paar bullet points duidelijk maken waarom potentiële klanten dit moeten geloven, in een soort sales pitch: what are the reasons-to-believe?

Zeker bij innovatieve productideeën als dat van Airios is tijd investeren in een goede conceptbeschrijving essentieel om de productconcepten goed te kunnen testen. In nauwe samenwerking met Airios en Studio Mango maakten we per productontwerp een reeks van 5 slides, die stap-voor-stap – in korte bewoordingen – aan de respondent uitleggen hoe het innovatieve bedieningssysteem en de verschillende panelen werken en welke voordelen ze bieden. De productschetsen geven een duidelijk beeld van het uiterlijk van de bedieningspanelen. Welke designrichting krijgt in deze concepttest de voorkeur: Simple & Minimal, Fluid & Luxurious of toch Friendly & Iconic?

Vijfde en samenvattende afbeelding van de drie bedieningspanelen in het simple & minimal design.

… voor een duidelijk resultaat…

Na uitvoering van het online conceptonderzoek legt Delta Marktonderzoek alle KPI scores naast elkaar en vergelijkt ze met de benchmarkscores. Deze maken direct duidelijk waar de plussen en minnen van elk van de productconcepten liggen. Over het nieuwe ventilatiebedieningssysteem van Airios zijn de bewoners in twee van de drie landen uitermate positief: alle productontwerpen scoren binnen of boven de benchmarkrange. Alleen in Nederland is men wat kritischer. Al hebben de Nederlandse huiseigenaren, in tegenstelling tot de andere twee landen, wel een favoriete ontwerprichting.

Open antwoorden bieden cruciale input voor optimaal productontwerp.

Al met al levert het internationale conceptonderzoek niet direct een duidelijke winnaar op. Maar de open antwoorden maken duidelijk welke ontwerpelementen van elk van de productontwerpen het meest aanspreken en welke aspecten vaker twijfels oproepen. Daarnaast wordt de uiteindelijke voorkeur van huiseigenaren in sterke mate bepaald door welke kleur bedieningspaneel het beste in hun interieur past.

Uiteindelijk komen Airios en Studio Mango uit op een optimum: een aangepast productontwerp waarin de sterke kanten van de elk van de geteste designrichtingen zijn geïntegreerd. En waarbij tevens rekening is gehouden met wat technisch mogelijk is, wat de productiekosten zijn, en de mogelijkheid om meerdere kleuren te bieden.

“Thank you, Delta, for the enlightening research practices and results that provided us with learning points and insightful tools to choose a design as practical and market-oriented as possible! It was a nice and valuable collaboration!”

Derya Elmacioglu, Product Manager, Airios

Meer weten over (internationaal) conceptonderzoek, conceptontwikkeling of deze case?

Neem contact met ons op:
Bel: 070 – 888 5 222
Mail: info@deltamarktonderzoek.nl