Skip to content

Planning fallacy

Planning fallacy

Deadline! Je spreekt op maandag met je manager af om vrijdagmorgen een belangrijk verslag in te leveren. Hoewel je het druk hebt deze week, weet je zeker dat je voldoende tijd hebt tussen de klantafspraken en vergaderingen door om dit voor elkaar te krijgen. Maar in de loop van donderdagmiddag krijg je het Spaans benauwd. Je bent er veel langer mee bezig dan je gedacht had. Noodgedwongen zeg je je sportles af en werkt de hele avond door om het verslag volgens afspraak vrijdagochtend aan je baas te kunnen mailen. 

De neiging om optimistische inschattingen te maken over de tijd die nodig is om een klus te klaren heet de ‘planning fallacy’. Bij het maken van een inschatting houd je geen rekening met onvoorziene onderbrekingen of tegenvallers. De motivatie om iets op tijd af te hebben, versterkt nog eens deze ‘planning fallacy’. Omdat de focus ligt op een positieve uitkomst in de toekomst, is er minder aandacht voor tegenslagen bij vergelijkbare opdrachten uit het verleden.

Maak kennis met Mind-set, het BIAS kwartet

Via ‘MIND-SET – het bias kwartet’ maak je kennis met 32 veel voorkomende biases. Biases – ook wel heuristieken genoemd – zijn gedachtekronkels, die mensen onbewust beïnvloeden.